Pro klienty

Nabídka léčebné péče


(hrazené z veřejného zdravotního pojištění) • Komplexní vyšetření psychiatrem
 • Cílené vyšetření psychiatrem
 • Kontrolní vyšetření psychiatrem
 • Minimální kontakt lékaře s pacientem
 • Vyšetření alkotestem
 • Antabus – alkoholová reakce
 • Činnost a konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky
 • Komplexní vyšetření psychologem
 • Cílené vyšetření psychologem
 • Kontrolní vyšetření psychologem
 • Krizová intervence
 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Emergentní psychoterapie
 • Specifická psychologická intervence


Pro zájemce - samoplátce dále nabízíme


Psychologické poradenství - pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů, životních krizí a osobnostního růstu.

Práce s tělem - někdy nestačí o problémech jen hovořit. Tělo s námi často komunikuje jazykem, kterému nerozumíme: bolesti hlavy, páteře, žaludku… Může nám být však také dobrým rádcem a oporou. Práce s tělem je vhodná pro všechny, kteří by rádi porozuměli svým tělesným problémům a naučili se využívat svého těla jako silného zdroje pro každodenní život i důležité životní situace. Probíhá formou individuálního sezení.

Individuální psychoterapie - léčba psychických a psychosomatických obtíží, založená na kontaktu se sebou, uvědomění si širších souvislostí problémů a hledání směru na další životní cestě.

Rodinná, párová psychoterapie - když ke změně nestačí jeden, zatáhne za provaz celá rodina! Tato terapie je vhodná pro léčbu problémů jak dospělých, tak i dětí (nespavost, pomočování, poruchy chování...) Její efektivita spočívá v zapojení větší části rodiny, na řešení se tak podílejí všichni nebo alespoň ti,kteří chtějí. Toto sezení může vést dle potřeby současně psycholog i psycholožka.

Psychodiagnostické vyšetření - komplexní psychologické vyšetření.

Hypnoterapie - Hypnóza je zvláštní stav vědomí, který se dá přirovnat k lehkému spánku, kdy vnímáme méně podněty z okolí a naše tělo je uvolněné. Na rozdíl od spánku ale věnujeme plnou pozornost slovům hypnotizéra. Jak bychom se do toho, co říká, ponořili, stejně jako jsme schopni se ponořit do děje poutavé knížky nebo filmu. Tedy zdánlivě jsme ve stavu hlubokého odpočinku a přitom jsme duševně velmi aktivní a soustředění. Jde o léčebnou metodu, která má za cíl pomoci pacientovi.

Spektrum péče poskytované pacientům v rámci hospitalizace


 • hospitalizace pacientů
 • komplexní vyšetření psychiatrem
 • psychoterapie individuální
 • psychoterapie skupinová
 • komplexní psychologické vyšetření
 • cílené vyšetření psychiatrem
 • cílené vyšetření psychologem
 • ergoterapie
 • elektrokonvulzivní terapie
 • fototerapie
 • kondiční tělocvik
 • masérské služby
 • edukativní činnost a konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky
 • nadstandardní pokoj pro pacienty - klient si hradí sám
 • Při hospitalizaci je možno používat domácí oděv a obuv.
 • V době hospitalizace jsou umožněny domácím řádem procházky v krásném parku areálu zdravotnického zařízení.
 • V areálu zdravotnického zařízení jsou také k dispozici prodejna s potravinami a základními hygienickými potřebami a denním tiskem. Dále můžete využít služeb kadeřnictví.
 • Před areálem zdravotnického zařízení je konečná stanice místní autobusové dopravy Nemocnice Sosna.


Dle platné legislativy informace o pobytu na naší klinice podáváme jen osobám, které si písemně určí sám klient. Ostatním osobám popř. institucím informace o pobytu na klinice, či zdravotním stavu klienta nepodáváme.Pro zájemce - samoplátce nabízíme:

 • ubytování v nadstandardním pokoji, vybaveném vlastním sociálním zázemím, TV, lednicí, varnou konvicí a Wifi.
 • Odlehčovací lůžka - pobyt pro klienty se sníženou soběstačností, o které se v běžném životě stará rodina. I ta si však musí odpočinout, popř. má nárok odjet na dovolenou atd. Klientům, kteří jsou u nás umístěni na odlehčovacím lůžku zajišťujeme ubytování, 5x denně stravu, pitný režim, neustálý dohled zdravotnického personálu, program ušitý na míru jejich zdravotního stavu (sledování TV, čtení, práce v ergoterapeutické dílně - malování, ruční práce atd...)
 • Klient, který má zájem o pobyt na odlehčovacím lůžku, musí nejprve odeslat písemně nebo elektronicky žádost o tuto službu, ve které musí být uveden přesný termín. Se žádostí musí odevzdat také aktuální výpis (ne starší týdne) o svém zdravotním stavu vystavený svým praktickým lékařem, ve kterém budou uvedeny všechny aktuální diagnózy se kterými se klient léčí, veškerá užívaná medikace a současný zdravotní stav klienta. V případě, že se klient léčí v některé z psychiatrických ambulancí, je zapotřebí doložit také výpis z poslední kontroly. Na podkladě těchto výpisů konzilium lékařů rozhodne, zda může klient službu odlehčovacího lůžka využít, či nikoliv.
 • Klienti přijímáni na odlehčovací lůžko musí být v den přijetí somaticky kompenzovaní a alespoň částečně soběstační v oblasti hygieny a sebeobslužných činností (musí se zvládat najíst, zajít na toaletu, vykonat hygienu s dopomocí apod.)
 • Upozorňujeme, že o přijetí na odlehčovací lůžko rozhoduje ošetřující lékař, který klienta bude přijímat a v případě, že zdravotní stav nebude odpovídat požadavkům na tuto službu, nebude klient na odlehčovací lůžko přijat. Rodina, která klienta přivede na vyšetření musí počkat až do ukončení vyšetření a rozhodnutí lékaře o přijetí.

Příjem klienta


K příjmu na naší kliniku se prosím dostavte na recepci psychiatrické ambulance v době od 8 do 10 hodin. Administrativní příjem s Vámi sepíše dokumentační pracovnice, která Vás po vyplnění příslušných formulářů, zavede na oddělení, kde se Vám bude věnovat Váš ošetřující lékař, staniční sestra, popř. psycholog.Co si vzít sebou k hospitalizaci na psychiatrické oddělení CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o.


 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • pyžamo
 • župan
 • domácí oděv (kalhoty, tričko, košile, mikina)
 • pracovní oděv na ergoterapi
 • sportovní oděv
 • náhradní prádlo
 • sportovní obuv
 • hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, zubní kartáček, holení, šampón, atd.)
 • toaletní papír, kapesníky, ručník
 • menší obnos peněz
 • příruční taška na doklady
 • potvrzení pracovní neschopnosti
 • domácí obuv
 • brýle


Cennosti – šperky, větší obnos peněz apod. nechte prosím doma, na oddělení není možné je uschovat. Starat se o Vás během hospitalizace bude kolektiv psychiatrické kliniky CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o.

Ceník služeb, které si klient hradí sám


Služba

Cena

Ubytování v nadstandardním pokoji

500,-Kč/den

Pobyt na odlehčovacím lůžku

900,-Kč/den

Hypnoterapie

800,-Kč/jedno sezeníAmbulantní výkony psychologa pro zájemce - samoplátce (neprovádí se v rámci hospitalizace).
Pokud jsou tyto úkony ordinovány lékařem v rámci hospitalizace, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.Služba

Cena

Psychologické poradenství

750,-Kč/hodinu

Psychoterapie individuální

750,-Kč/hodinu

Psychoterapie párová,rodinná

750,-Kč/hodinu (vedena jedním psychologem)
1500,-kč/hodinu (vedena v případě zájmu 2 psychology)

Psychodiagnostické vyšetření

2500,-Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně administrativy s tím spojené.

Ochrana osobních údajů (GDPR)


Správce osobních údajů CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o., sídlo: Kaštanová 268, 739 61 Třinec – Dolní Líštná, IČ 26816407 (dále jen „správce“ nebo „CNS“) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 informace o zpracování osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.
Kdo je subjekt údajů? Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (zejména klienti, zaměstnanci). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se může subjekt údajů obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

kontaktní adresa: CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

e-mailová adresa: [email protected]

telefon: 558 309 580

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete rovněž obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

titul, jméno, příjmení: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

e-mailová adresa: [email protected]

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR.doc)